Kurser 2017  

Anmäl till kurs 


Grundutbildning 
Utbildningstiden är 3 månader fördelat på fyra träffar. Det startar utbildningar varje år i Motala (Hundiagården, mellan Motala och Askersund) och Bålsta/Enköping. Det är också utbildningar i södra och norra Sverige en eller två gånger om året.Det är en månads träning mellan varje delkurs. 
 

 

Kurstarter 2017

Motala/Askersund
Grundkurs 1: 8/4, 13/5, 10/6, 9/7   
Grundkurs 2: 5/8, 2/9, 30/9, 4/11
Pris 4000 kr 


Enköping/Bålsta
Grundkurs 1: 8/4, 6/5, 3/6, 1/7    
Grundkurs 2: 7/5, 4/6, 2/7, 6/8
Grundkurs 3: 5/8, 2/9, 30/9, 4/11
Grundkurs 4: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
Pris 4000 kr

Borlänge
arrangör/info: http://www.dalahundservice.se/
Grundkurs 27-28 maj + 12-13 augusti
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet, licensprovet bokas då in enskilt efter kursens slut. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.

Göteborg
arrangör/info: http://www.dalahundservice.se/

Grundkurs:  2-3 aug + 27-28 sep
Eftersom kurserna är förlagd till 2 dagar är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet, licensprovet bokas då in enskilt efter kursens slut. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.

 

Hallandsboda, Blekinge  FULLT
Grundkurs 1: 17-18/6 och 26-27/8 
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet, licensrovet bokas då in enskilt efter kursens slut. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad.
Pris 4000
 

 

 

Förberedande kurser  
Förberedande kurser är tex. personspår, specialsök eller nose work. De arrangeras i Motala/Askersund eller Bålsta/Enköping, se resp hemsida. Det går också bra att gå dem hos annan arrangör. 

Motala/Askersund  se www.hundiahundskola.se
Kontakt 0764-160 622 eller pirre@hundia.se, Pirkko Andersson
 

Bålsta/Enköping Se www.furface.se
Kontakt 0707-98 51 03 eller maria@furface.se, Maria Ahola

 

Licensprov för IDhundar: 
Licensprovet är ett prov på hundens status. I provet ingår spårupptag och doftdiskriminering; en kontroll så hunden kan ta upp spår, att hunden kan skilja på spår och att föraren kan läsa sin hund. Licensprovet görs sista kurstillfället och därefter varje år. Licensprovdomare finns fr.o.m. 2017 i södra, mellersta och norra Sverige. 


Efter genomgången kurs erbjuds du kostnadsfritt ansluta dig till IDhunds sökmotor där vi listar utbildade ekipage. Då vi är måna om att visa att ekipagen är utbildade ska hunden ha tjänstecken och föraren utbildningsbevis eller licens för att listas. De ekipage som väljer att vara listade kan även vara med i Facebook gruppen för utbildade IDhundar. De som följer gruppens regler har då tillgång till en gruppen för gemenskap, diskussioner och support.

Fortbildning för utbildade IDhund-ekipage annonseras i Facebook gruppen. 
 

OBS!

Observera att anmälan är bindande. Vi frågar dem som står på reservlista om de kan ta din plats vid ev. återbud, i annat fall är du betalningskyldig för hela utbildningen/kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning. Du kan avboka din utbildning inom 14 dagar från att du har mottagit bekräftelse på plats.