Kurser 2018 

Anmäl till kurs 


Grundutbildning 2018
 

Åsmon (Sollefteå kommun)

arrangör/info: HUNDraelvan, www.egetbevag.se

Grundkurs 30/6-1/7 + 1-2/9
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet.Licensprov för fortsatt listning på idhund.se görs inom 12 månader efter avslutad grundutbildning. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.


Borlänge
arrangör/info: http://www.dalahundservice.se/
Anmlan: 
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=50486 

Grundkurs 25-26 augusti + 20-21 oktober
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet. Licensprov för fortsatt listning på idhund.se görs inom 12 månader efter avslutad grundutbildning. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.Grundutbildning 2019

Kurs 1. 10-12 maj, 8-9 juni, 13-14 juli

Kurs2. 17-18 aug, 14-15 sep, 19-20 okt

Tider:
Dag 1: 10.00 - 18.00
Dag 2: 9.00-17.00
Plats: Hundiagården, Motala
Pris: 7000 kr inkl moms. (inkl 1:a licensprovet)

Grundkurserna år 2019 går endast i Motala på Hundiagården. Vi har reserverade rum på nära vandrarhem för dem som behöver boende över helgen. Observera att boende inte ingår i kurspriset. 
 

 

 

Licensprov för IDhundar: 
Licensprovet är ett prov på hundens status. I provet ingår spårupptag och doftdiskriminering; en kontroll så hunden kan ta upp spår, att hunden kan skilja på spår och att föraren kan läsa sin hund. Licensprovet görs sista kurstillfället och därefter varje år. Licensprovdomare finns i södra, mellersta och norra Sverige. 


Efter genomgången kurs erbjuds du kostnadsfritt ansluta dig till IDhunds sökmotor där vi listar utbildade ekipage. Då vi är måna om att visa att ekipagen är utbildade ska hunden ha tjänstecken och föraren utbildningsbevis (gäller de första 12 månaderna efter utbildningen) eller licens för att listas. De ekipage som väljer att vara listade kan även vara med i Facebook gruppen för utbildade IDhundar. 

Fortbildning för utbildade IDhund-ekipage annonseras i Facebook gruppen. 
 

OBS!

Observera att anmälan är bindande. Vi frågar dem som står på reservlista om de kan ta din plats vid ev. återbud, i annat fall är du betalningskyldig för hela utbildningen/kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning. Du kan avboka din utbildning inom 14 dagar från att du har mottagit bekräftelse på plats.