Kurser 2018 

Anmäl till kurs 


Grundutbildning 
Utbildningstiden är 5 månader fördelat på sju träffar. Det startar utbildningar varje år i Motala (Hundiagården, mellan Motala och Askersund) och Bålsta/Enköping.
 

Motala/Askersund
Grundkurs 1 inkl förberedande helg i patrullering samt avslutande infångningsdag: 28-29/4, 5/5, 2/6, 4/8, 8/9, 9/9
Pris 7000 kr


Enköping/Bålsta
Grundkurs 1 inkl förberedande helg i patrullering samt avslutande infångningsdag: 14-15/4, 5/5, 2/6, 4/8, 8-9/9
Pris 7000 kr
 

 

Åsmon (Sollefteå kommun)

arrangör/info: HUNDraelvan, www.egetbevag.se

Grundkurs 30/6-1/7 + 1-2/9
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet.Licensprov för fortsatt listning på idhund.se görs inom 12 månader efter avslutad grundutbildning. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.


Borlänge
arrangör/info: http://www.dalahundservice.se/
Anmlan: 
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=50486 

Grundkurs 25-26 augusti + 20-21 oktober
Eftersom kursen är förlagd till 2 helger är det ca 2 månaders träningstid mellan kurstillfällen. Licensprovet ingår i utbildningssyfte den sista delkursen, men många hundar kan behöva extra träning för att klara provet. Licensprov för fortsatt listning på idhund.se görs inom 12 månader efter avslutad grundutbildning. Det är en fördel om hunden har erfarenhet från spår och/eller Nose Work/specialsök när kursen är komprimerad. För pris, anmälan och information, kontakta arrangören.

 

 

Förberedande kurser  
Förberedande kurser är tex. personspår, specialsök eller nose work. De arrangeras i Motala/Askersund eller Bålsta/Enköping, se resp hemsida. Det går också bra att gå dem hos annan arrangör. 

Motala/Askersund  se www.hundiahundskola.se
Kontakt 0764-160 622 eller pirre@hundia.se, Pirkko Andersson
 

Bålsta/Enköping Se www.furface.se
Kontakt 0707-98 51 03 eller maria@furface.se, Maria Ahola

 

Licensprov för IDhundar: 
Licensprovet är ett prov på hundens status. I provet ingår spårupptag och doftdiskriminering; en kontroll så hunden kan ta upp spår, att hunden kan skilja på spår och att föraren kan läsa sin hund. Licensprovet görs sista kurstillfället och därefter varje år. Licensprovdomare finns fr.o.m. 2017 i södra, mellersta och norra Sverige. 


Efter genomgången kurs erbjuds du kostnadsfritt ansluta dig till IDhunds sökmotor där vi listar utbildade ekipage. Då vi är måna om att visa att ekipagen är utbildade ska hunden ha tjänstecken och föraren utbildningsbevis eller licens för att listas. De ekipage som väljer att vara listade kan även vara med i Facebook gruppen för utbildade IDhundar. De som följer gruppens regler har då tillgång till en gruppen för gemenskap, diskussioner och support.

Fortbildning för utbildade IDhund-ekipage annonseras i Facebook gruppen. 
 

OBS!

Observera att anmälan är bindande. Vi frågar dem som står på reservlista om de kan ta din plats vid ev. återbud, i annat fall är du betalningskyldig för hela utbildningen/kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning. Du kan avboka din utbildning inom 14 dagar från att du har mottagit bekräftelse på plats.